SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
トップニュース高校 > 関連団体・組織

ニュース:関連団体・組織

歴史用語 精選基準、アンケートへ

高校教員ら対象
学術会議分科会など

 日本学術会議史学委員会高校歴史教育に関する分科会、日本歴史学協会歴史教育特別委員会、高大連携歴史教育研究会運営委員会の3団体がこのほど、高校の歴史教科書や大学入試出題用語の精選基準に関するアンケート調査を実施することになった。来年2月末までホームページ(http://www.kodairen.u-ryukyu.ac.jp/)などを通じて、高校・大学教員や教科書執筆者、大学入試関係者などから広く意見を募る。調査結果は、平成32年度から実施される「大学入学共通テスト」や次期学習指導要領に反映させていきたい考えだ。
もっと詳しく...


関連団体・組織

 | 1 | 2 | 3 | 4 ... | 61 | 次へ詳細検索